Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport Svensk klimatforskning - vad kostar den och vad har den gett? Skr. 2011/12:161

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat den svenska klimatforskningen. Riksrevisionen har redovisat granskningen i rapporten Svensk klimatforskning – vad kostar den och vad har den gett? (RiR 2012:2). Granskningsrapporten finns i bilagan. Syftet med granskningen är att undersöka i vilken utsträckning klimatforskningen stöder de klimatpolitiska målen. Riksrevisionen har granskat hur mycket pengar staten ger svensk klimatforskning, vilka områden forskningen främst är riktad mot och vilka resultat
forskningen hittills har gett.

Riksdagen överlämnade rapporten till regeringen den 6 februari 2012.

Laddar...