Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

En folkhälsopolitik med människan i centrum Skr. 2011/12:166

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för en folkhälsopolitik med människan i centrum. Folkhälsopolitiken bör vara framåtsyftande, stimulerande och inspirerande. Människor bör få möjlighet att själva definiera sin hälsa, att formulera sina eventuella problem och få möjlighet att finna lösningar på dessa.

Det bör finnas såväl verktyg för den enskilde som samhälleliga förutsättningar för att stödja en sådan utveckling. Den enskildes ansvarstagande stöds genom en effektiv samverkan mellan offentliga, privata och civilsamhällets aktörer. Förverkligandet av en sådan politik vilar på fem viktiga byggstenar:

  • Start - Barns och ungas uppväxtvillkor
  • Stöd - För att underlätta hälsosamma val
  • Skydd - Ett effektivt och säkert skydd mot hälsohot
  • Samverkan - Det gemensamma ansvaret för en god hälsa
  • Stärkt kunskapsstyrning - För ett effektivare folkhälsoarbete
Laddar...