Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om statens insatser för riskkapitalförsörjning Skr. 2013/14:235

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat statens insatser för riskkapitalförsörjning.

Syftet med granskningen har varit att undersöka om den statliga riskkapitalförsörjningen är utformad på ett sätt som lever upp till de målsättningar på området som regeringen uttryckt i propositioner och andra
skrivelser till riksdagen. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen.

I skrivelsen går regeringen igenom rapporten och ger en bedömning av Riksrevisionens iakttagelser samt redovisar vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas med anl edning av dessa iakttagelser.

Laddar...