Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården Skr. 2014/15:52

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens rapport Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården – frivilligt att delta men svårt att tacka nej (RiR 2014:20). Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.