Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet Skr 2015/16:53

Publicerad

Regeringen redovisar i denna skrivelse sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR 2015:12). I skrivelsen redovisas även regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten.

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om staten har gett vårdgivarna tillräckliga förutsättningar att främja en hög patientsäkerhet. Den 10 juni 2015 överlämnade Riksrevisionen granskningsrapporten Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR 2015:12) till regeringen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...