Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster på studielån ID-nummer: Skr. 2016/17:34

Ansvarig: Regeringen, Utbildningsdepartementet

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Statens kreditförluster på studielån (RIR 2016:4).

Ladda ner: