Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet Skr.2016/17:194

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet.

Ladda ner: