Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet ID-nummer: Skr.2016/17:194

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet.

Ladda ner: