Riksrevisionens rapport om samisk utbildning ID-nummer: 2017/18:68

Ansvarig: Regeringen, Utbildningsdepartementet

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Samisk utbildning – dags för en omstart (RIR 2017:15).

Ladda ner: