Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Ramverket för finanspolitiken Skr. 2017/18:207

Publicerad

Ladda ner:

I skrivelsen redogörs för ramverket för finanspolitiken. Ramverket
omfattar ett antal mål och principer som styr finanspolitikens utformning
och som syftar till att finanspolitiken ska vara långsiktigt hållbar och
transparent. Vissa av dessa mål och principer regleras i lag, medan andra utgår från den praxis som gradvis utvecklats sedan den statsfinansiella krisen på 1990-talet.

Skrivelsen syftar framför allt till att ge en sammanfattande beskrivning
av det finanspolitiska ramverket (med beaktande av de förändringar som
skett sedan 2011). Att regeringen beskriver hur den avser att tillämpa det finanspolitiska ramverket bidrar till att stärka förtroendet för finanspolitikens utformning och redovisning. Ett större förtroende förbättrar förutsättningarna för att finanspolitiken får avsedd effekt. Skrivelsen är ett led i regeringens arbete med att stärka det finanspolitiska ramverket.

Laddar...