Skrivelse från Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum Skr. 2018/19:135

Publicerad

Riksrevisionen har granskat regeringens och Tillväxtverkets inrättande av regionala exportcentrum. Granskningen har redovisats i rapporten Regionala exportcentrum – en del i Sveriges exportstrategi (RiR 2019:3), se bilagan.

Ladda ner:

Riksdagen överlämnade granskningsrapporten till regeringen den 29 januari 2019. I denna skrivelse behandlar regeringen de iakttagelser och rekommendationer till regeringen som Riksrevisionen har redovisat i sin rapport.