Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet Skr.2019/20:4

Publicerad

Här redovisar regeringen hur den bedömer Riksrevisionens iakttagelser i myndighetens rapport Trångboddhet – konsekvenser för hälsa och skolresultat.

Ladda ner:

Granskning bidrar med viktig kunskap

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning av bostadsbidraget och trångboddhet. Rapporten bidrar med viktig kunskap om trångboddhet och dess effekter.

Utredare ser över regler för bostadsbidrag och underhållsstöd

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att man behöver se över hur trångboddhetsnormen ska utformas och användas.

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över reglerna för bostadsbidrag och underhållsstöd. I uppdraget ingår bland annat att analysera om – och i så fall hur – bostadsytan ska påverka bostadsbidraget.

Utformningen av återkommande bedömningar

Regeringen har också gett Boverket i uppdrag att föreslå hur man ska utforma återkommande bedömningar av bostadsbristen.

Laddar...