Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget Skr 2019/20:54

Publicerad

I skrivelsen bedömer regeringen Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Mörkertal inom bostadstillägget (RiR 2019:22).

Ladda ner:

Många berättigade söker inte bostadstillägg

Riksrevisionen bedömer att många berättigade inte ansöker om bostadstillägg vilket förstärker deras ekonomiska utsatthet. Det gäller bland annat försäkrade med sjuk- och aktivitetsersättning och ålderspensionärer. För att minska utsatta gruppers ekonomisk utsatthet är det viktigt att de som är berättigade får bostadstillägg.

Regeringen håller med Riksrevisionen i bedömningen att ett minskat mörkertal är en fördelningspolitiskt träffsäker åtgärd.

Avvägning mellan mer aktuella beslutsunderlag och intrång i den personliga integriteten

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att låta utreda förutsättningarna för ökad automatisering när man handlägger bostadstillägg. Inriktningen bör vara att utvidga direktåtkomsten till Skatteverkets beskattningsdatabas till att även omfatta bostadstillägget hos Försäkringskassan.

För dem som har ansökt om bostadstillägg menar regeringen dock att en direktåtkomst knappast skulle påverka mörkertalet. Möjligen skulle en direktåtkomst kunna bidra till ett mer aktuellt beslutsunderlag. Sannolikt skulle dock direktåtkomsten leda till större intrång i den personliga integriteten. Nyttan med en åtkomst, i fråga om påverkan på mörkertalet, skulle därmed inte överväga nackdelarna för individen.

Försäkringskassan skulle kunna bedöma mörkertalet

Riksrevisionen föreslår att regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att regelbundet bedöma hur stort mörkertalet är inom bostadstillägget. Försäkringskassan kan då också redogöra för vad som gjorts för att minska risken för mörkertal. 

Regeringen överväger att ge Försäkringskassan ett sådant uppdrag.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...