Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning Skr. 2020/21:31

Publicerad

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen vidtagna åtgärder som ligger i linje med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...