Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel Skr. 2021/22:43

Publicerad

Riksrevisionen menar att regeringen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kan göra mer för att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som det offentliga satsar på läkemedel. Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och instämmer delvis i de övergripande iakttagelserna.

Ladda ner:

Regeringen konstaterar att det redan finns plattformar för dialog med regioner, industri, personalorganisationer och myndigheter där aktuella läkemedelsfrågor diskuteras.

Regeringen håller med i Riksrevisionens iakttagelser om hur betydelsefullt det är med god tillgång till relevanta data. Regeringen konstaterar att det pågår flera olika uppdrag som bidrar till att understödja en ändamålsenlig prissättning och subventionering av läkemedel.

För iakttagelser och rekommendationer som riktar sig till TLV så följer regeringen upp hur de omhändertas av myndigheten.