Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om digitala läkarbesök och hyrläkare i sjukskrivningsprocessen Skr. 2021/22:266

Publicerad

Regeringen redovisar hur den bedömer de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Digitala läkarbesök och hyrläkare i sjukskrivningsprocessen.

Ladda ner:

Regeringen välkomnar rapportens initiativ men anser inte att det finns skäl att ta fram nationella riktlinjer för utfärdande av läkarintyg baserade på digitala läkarbesök.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...