Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet vid universitet och högskolor – hanteringen av skyddsvärda forskningsdata Skr. 2023/24:118

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens rapport om universitet och högskolor bedriver ett effektivt informationssäkerhetsarbete för att hantera skyddsvärda forskningsdata. (RiR 2023:20)

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om universitet och högskolor bedriver ett
effektivt informationssäkerhetsarbete för att hantera skyddsvärda forskningsdata.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att lärosätena inte bedriver
ett effektivt informationssäkerhetsarbete för att skydda forskningsdata
och att de åtgärder som regering, lärosäten och andra berörda myndigheter
hittills vidtagit inte har varit tillräckliga.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser till ledningarna för universitet och högskolor samt att ge uppdrag till universitet och högskolor att i samverkan inrätta en gemensam stödfunktion för informationssäkerhet. Riksrevisionen har även lämnat ett antal rekommendationer till universitet och högskolor.

Med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är
slutbehandlad.

Laddar...