Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Arbete åt konstnärer SOU 1997:183

Publicerad · Uppdaterad

Betänkande av Konstnärliga arbetsmarknadsutredningen.

Ladda ner: