Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Kartläggning av konstnärernas verksamhetsinriktning och ekonomiska förhållanden SOU 1997:190

Publicerad · Uppdaterad

Betänkande av Konstnärsstödsutredningen.

Ladda ner: