Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Bemäktiga individerna - Om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige SOU 1998:103

Publicerad Uppdaterad

Demokratiutredningens skrift nummer 20.

Ladda ner: