2000-säkringen i Sverige: Myt och verklighet SOU 2000:24