Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar ID-nummer: SOU 2001:11