Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Reformerat sotningsväsende SOU 2001:42

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningsförslaget syftar till en reformering av sotningsväsendet som bl.a. skall leda till ökad valfrihet och flexibilitet och ett ökat ansvar för ägare och innehavare av byggnader eller andra anläggningar när det gäller sotningsverksamheten. Därutöver skall förslaget möjliggöra en ökad konkurrens inom verksamheten. Det skall inte heller finnas något lagfäst krav på att imkanaler i bostadskök och liknande utrymmen skall sotas och kontrolleras regelbundet.