Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Perspektiv på Ubåtsfrågan SOU 2001:85

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Debatten kring främmande undervattensverksamhet på svenskt territorium har varit intensiv under de senaste två decennierna. Konstaterade kränkningar och indikationer om kränkningar har undersökts av två kommissioner.