Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Ett diplomatiskt misslyckande: Fallet Raoul Wallenberg och den svenska utrikesledningen SOU 2003:18

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen bemyndigade genom beslut den 18 oktober 2001 chefen för Utrikesdepartementet att tillkalla en kommission med uppgift att utreda och värdera hur den svenska utrikesledningen har agerat i Wallenbergärendet (dir. 2001:71).