Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Ekonomiskt stöd vid ungdomsstudier SOU 2003:28

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Studiehjälpsutredningen föreslår: - Nya mål för studiehjälpen, som byter namn till ungdomsstudiestöd - Höjd barnbidragsålder till 18 år - Studiebidrag från 18 till 20 år - En ny innebörd av begreppet heltidsstudier - Kommunerna får ansvaret för ekonomiskt stöd till inackordering - Extra tillägg blir kvar som ett utbildningspolitiskt stöd och byter namn till extra studiebidrag - Studerande i gymnasiesärskolan får samma rätt till ungdomsstudiestöd som studerande i andra gymnasieutbildningar - Studerande i utbildning vid särskilt ungdomshem får rätt till ungdomsstudiestöd