Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

För den jag är - om utbildning och utvecklingsstörning SOU 2003:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Carlbeck-kommittén har till uppgift att se över utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Delbetänkandet För den jag är om utbildning och utvecklingsstörning (SOU: 2003: 35), är en beskrivning och kartläggning av hur utbildningen för barn, ungdomar och vuxna ser ut i dag. Kommitténs uppgift är att hitta vägar att stärka utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning med det övergripande målet att åstadkomma en inkluderande skola och en inkluderande undervisning.