Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Utan timplan - med målen i sikte SOU 2004:35

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Delegationens uppdrag var att leda, stödja och utvärdera försöksverksamheten med utbildning utan timplan i grundskolan. I försöksverksamheten deltog ca 900 kommunala grundskolor i 79 kommuner.