Personskyddet för den centrala statsledningen ID-nummer: SOU 2004:108