Försäkringskassan ID-nummer: SOU 2004:127

Ladda ner:

GEORG har formulerat Försäkringskassans uppdrag i termer av snabb och rättssäker handläggning så att medborgare i rätt tid får det beslut och den ersättning man har rätt till, information till medborgare om skyldigheter och rättigheter, samordning av insatser för att underlätta återgång till arbete samt uppdrag att vara en utredande stabsmyndighet till regeringen.