Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Radio och TV i allmänhetens tjänst - Finansiering och skatter SOU 2005:2

Publicerad Uppdaterad

Betänkande av utredningen Finansiering m.m. av radio och TV i allmänhetens tjänst.

Ladda ner: