Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling SOU 2005:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkande innehåller förslag för att öka trafiksäkerheten för förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar, t.ex. föreslår utredningen att åldersgränsen för att få köra en moped klass I höjs från 15 år till 16 år och att krav på utbildning och godkänt kunskapsprov även gäller den som vill köra moped klass II.