Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Smiley: Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen SOU 2005:44

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkande av utredningen om offentliggörande av resultat från livsmedelskontrollen. Regeringen beslutade den 28 oktober 2004 (dir. 2004:147) att tillkalla en utredare med uppdrag att utreda olika metoder att informera konsumenter om resultaten från livsmedelskontrollen i syfte att förbättra livsmedelshanteringen och egenkontrollen inom livsmedels- och restaurangnäringarna.