Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Mediernas vi och dom - Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen SOU 2006:21

Publicerad Uppdaterad

Rapporten granskar den strukturella/institutionella diskrimineringen inom media och är den fjärde publikationen från Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering.

Ladda ner:

Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering tillsattes efter ett regeringsbeslut den 22 april 2004 och har i uppdrag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Resultaten ska redovisas successivt i syfte att ge underlag för en fördjupad diskussion om och åtgärder mot strukturella hinder för att alla medborgare ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor och med samma möjligheter.

Laddar...