Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Jakten på makten SOU 2006:46

Publicerad Uppdaterad

Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda har haft i uppdrag att undersöka omfattningen av brott mot förtroendevalda och diskutera den demokratiska problematiken kring förekomsten av sådana brott. Kommittén har också haft i uppdrag att se över det straffrättsliga skyddet för förtroendevalda och undersöka vilket stöd och vilken hjälp som erbjuds förtroendevalda som utsätts för brott.

Ladda ner: