Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Klenoder i tiden - En utredning om samlingar kring scen och musik SOU 2006:68

Publicerad Uppdaterad

Utredningen om scenkonstens dokumentation föreslår bland annat att organisationen för scensamlingar bör vara inriktad på att tillgodose allmänhetens publika behov, utbildnings- och forskningsintressen samt scenkonsternas branschbehov.

Ladda ner:

Utredningen avslutas med en diskussion om kulturpolitikens organisationsutveckling med ett försök att sätta in de verksamheter som analyserats i ett något större sammanhang.

Diskussionens slutsats är att kulturverksamheterna generellt sett skulle gynnas av att huvudmannen starkare drev organisatoriska förändringsprocesser. Många problem inom området kan hänföras till att föråldrade organisationsformer håller kvar och låser kulturverksamheterna i utvecklingsstadier som de egentligen borde ha lämnat.

Bakgrund

Huvuduppgiften för denna utredning har varit att göra en översyn över insatserna för dokumentation inom scenkonstens område samt bedöma behovet av särskilda mål för området.

I syfte att öka samlingarnas tillgänglighet och vårdinsatsernas kvalitet har utredaren haft i uppdrag att bedöma om samordningsvinster kan åstadkommas mellan Dansmuseet och Sveriges Teatermuseum. Det innebär dels att arbeta med hur behovet av dokumentationsinsatser för scenkonsten skall värderas, dels bedöma hur det som idag görs inom Sveriges Teatermuseum och Dansmuseet skall betraktas i det sammanhanget.

Laddar...