Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Radio och TV i allmänhetens tjänst - Överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande SOU 2006:83

Publicerad Uppdaterad

Betänkande från Utredningen om överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande. Utredaren har haft i uppdrag att analysera och klargöra vilka möjligheter Sveriges Television AB, men även Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB (programföretagen), bör ha att vidaresälja rättigheter till offentligt framförande med hänsyn till den grundläggande principen att sändningarna ska vara tillgängliga för allmänheten utan villkor om särskild betalning utöver erlagd TV-avgift.

Ladda ner:

Utredaren har också haft i uppdrag att belysa gränsdragningen mellan programföretagens kärnverksamhet och kompletterande verksamhet å ena sidan och sidoverksamhet å andra sidan samt de rättigheter för programföretagen som följer av bestämmelserna i upphovsrättslagen (1960:729).

Utredaren har även haft i uppdrag att värdera och väga de komplikationer i rättighetshänseende som kan bli följden om SVT inte kan begära ersättning för offentligt framförande av TV-sändningar mot den principiella utgångspunkten för finansieringen av programföretagen.