Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område SOU 2007:20

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkande av Fiskesanktionsutredningen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)