Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Bioenergi från jordbruket - en växande resurs SOU 2007:36

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har genom en särskild utredare låtit analysera frågan om jordbrukets roll som framtida energiproducent. Utredningen skall ge svar på frågorna vilken roll jordbruket kan spela i det framtida energisystemet och vilken roll jordbruket bör ha och vilka förutsättningar det kräver.