Statens offentliga utredningar från Arbetsmarknadsdepartementet

Bättre arbetsmiljöregler II SOU 2007:43

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om arbetsmiljölagen tillsattes i juni 2004 och har haft i uppdrag att överväga ett antal frågor i arbetsmiljölagen. Innehållet i detta slutbetänkande handlar om följande områden: - Skyddsombudens tillträdesrätt och andra frågor - Samordning - genomförande av EG:s byggplatsdirektiv - Arbetsmiljöansvar för den som beställer en tjänst - Informationsskyldighet för den som hyr in arbetskraft - Tillsyn av utländska företag och företag som byter identitet - Regelförenkling Utredningen har i maj 2006 lämnat delbetänkandet "Bättre arbetsmiljöregler I. Samverkan, utbildning, avtal m.m." (SOU 2006:44).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)