Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

En bättre viltförvaltning med inriktning på älg SOU 2007:63

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare har analyserat den nuvarande älgförvaltningen.