Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Tillfälliga regler om tillstånd att sända kommersiell radio SOU 2007:110

Publicerad Uppdaterad

Betänkandet innehåller förslag till hur de befintliga tillstånden att sända lokalradio kan förlängas i avvaktan på att ett nytt regelverk träder i kraft.

Ladda ner:

 

Bakgrund
Regeringen beslutade den 14 juni 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå vilka villkor som bör gälla för den kommersiella radion i framtiden (dir. 2007:77).

Utredningen, som har antagit namnet 2007 års utredning om kommersiell radio, överlämnade delbetänkandet den 19 december 2007.