Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder SOU 2007:87

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredaren har övervägt olika former för en ändrad ansvarsfördelning mellan staten och kommunerna för att skapa förutsättningar för en ökad likvärdighet för döva eller hörselskadade elever. Utredaren har kommit fram till en lösning som innebär att kommunerna förblir huvudmän för de kommunala hörselklasskolorna och staten stimulerar Staten kan med denna lösning öka sitt ansvar för hela elevgruppen genom att verka för samverkan mellan landsting, kommuner och staten. Detta ska ske genom en nationell samordning och regionala resurscenter. Ambitionen är att med denna lösning skapa ett flexibelt system som ger förutsättningar för olika regionala lösningar.