Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Straffskalan för mord SOU 2007:90

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Straffnivåutredningen har som huvudsaklig uppgift att föreslå ändringar av lagstiftningen i syfte att åstadkomma en skärpt syn på allvarliga våldsbrott. Därutöver ska utredningen överväga vissa frågor som rör straffmätning för brott generellt. I detta delbetänkande behandlas frågan om straffskalan för mord samt vissa anknytande frågor. Enligt nuvarande lag döms för mord till fängelse i tio år eller på livstid. Utredningen föreslår att straffet för mord ska vara fängelse i lägst tio och högst 18 år eller på livstid. En motsvarande utvidgning föreslås för de flesta övriga brott för vilka fängelse på livstid är föreskrivet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...