Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Patentskydd för biotekniska uppfinningar SOU 2008:20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Kommittén har haft i uppdrag att följa utveckling och praxis och effekterna av patent på det biotekniska området för hälso- och sjukvården samt forskningen. Kommittén har särskilt följt utvecklingen när det gäller patent för genetiska uppfinningar (genpatent). Kommittén konstaterar att antalet ansökningar om patent på uppfinningar som anknyter till mänskliga gener har sjunkit kraftigt efter år 2001. Beträffande tillgången till patenterade biotekniska uppfinningar för den biotekniska forskningen konstaterar kommittén att denna tillgång på det hela taget är tillfredsställande. Det saknas tecken på att forskare skulle nekas tillgång till patenterade forskningsverktyg i någon oroande omfattning. När det gäller hälso- och sjukvårdens tillgång till patenterade biotekniska uppfinningar konstaterar kommittén att den allmänt förekommande oron under senare år för att patentsystemet utgör en hindrande faktor för hälso- och sjukvården till stor del hänför sig till ett fåtal fall där patenthavaren på ett aggressivt sätt har hävdat sitt patent. Enligt kommitténs mening är hälso- och sjukvårdens tillgång till patenterade biotekniska uppfinningar på det hela taget tillfredsställande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...