Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Människohandel och barnäktenskap - ett förstärkt straffrättsligt skydd SOU 2008:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag kan delas upp i två huvudsakliga områden, frågor om människohandel och frågor om barn- och tvångsäktenskap. Utredningen har gjort en översyn av bestämmelsen om människohandel i brottsbalken. Syftet med översynen är att möjliggöra en mer effektiv bekämpning av människohandel. Beträffande människohandel har utredningen haft i uppdrag att överväga om kravet på dubbel straffbarhet borde slopas och om utlänningslagen borde kompletteras för att tillgodose det behov av skydd som målsägande i mål om människohandel eller närliggande brott kan ha. Beträffande barn- och tvångsäktenskap har det utretts om det straffrättsliga skyddet mot barn- och tvångsäktenskap är tillfredsställande.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...