Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Rapporter från en MR-verkstad SOU 2008:45

Publicerad · Uppdaterad

Delbetänkande från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

Ladda ner:

Delbetänkandet fokuserar på delegationens ena uppgift om att informera och sprida kunskap om mänskliga rättigheter i Sverige. Det beskriver de aktiviteter som delegationen har genomfört inom ramen för ”Europeiska året för lika möjligheter för alla” och Europarådets ungdomskampanj Alla olika – Alla lika.

Delbetänkandet innehåller också en redovisning av de aktiviteter som genomfördes inom ramen för tilläggsdirektiven om att genomföra kommunikationsinsatser och kunskapshöjande aktiviteter med anledning av 200-årsminnet av den transatlantiska slavhandelns avskaffande.

Slutligen innehåller delbetänkandet en redovisning av delegationens informationsprojekt ”Antidiskriminering i skolan” ett EU-finanisierat projekt för ”Awareness-raising”.