Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset 2023:68

Publicerad

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset, Ku 2020:01, överlämnar sitt slutbetänkande Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset SOU 2023:68 ihop med två tillhörande publikationer; intervjuberättelser och forskarrapporter, onsdagen den 15 november 2023, klockan 15.30 i Pajala.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 19 mars 2020 att tillsätta en kommitté i form av en sannings- och försoningskommission för granskning av kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset. Kommissionen skulle utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen samt verka för att minoritetens historiska erfarenheter synliggörs. Kommissionen skulle slutredovisa sitt uppdrag senast den 16 maj 2022. Före detta chefsjustitieombudsman Elisabet Fura förordnades samma dag som kommissionens ordförande.
Regeringen beslutade den 23 juni 2021 om ett tilläggsdirektiv varigenom utredningstiden förlängdes till den 15 maj 2023. Enligt tilläggsdirektivet skulle ett delbetänkande lämnas den 16 maj 2022. Regeringen beslutade den 1 februari 2023 om ytterligare ett tilläggsdirektiv varigenom utredningstiden förlängdes från den 15 maj 2023 till den 15 november 2023.

Slutbetänkande

Som om vi aldrig funnits 
- exkludering och assimileringav tornedalingar, kväner och lantalaiset 
Aivan ko meitä ei olis ollukhaan 
- eksklyteerinki ja assimileerinki tornionlaaksolaisista, kväänistä ja lantalaisista

Intervjuberättelser

Som om vi aldrig funnits
- Vår sanning och verklighet 

Aivan ko meitä ei olis ollukhaan 
- Meän tottuus ja toelisuus

Forskarrapporter

Som om vi aldrig funnits 
- Tolv tematiska forskarrapporter 

Aivan ko meitä ei olis ollukhaan 
- Kakstoista temattista tutkintoraporttia

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Som om vi aldrig funnits

    Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset, Ku 2020:01, överlämnar sitt slutbetänkande Som om vi aldrig funnits – exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset SOU 2023:68 ihop med två tillhörande publikationer; intervjuberättelser och forskarrapporter, onsdagen den 15 november 2023, klockan 15.30 i Pajala.

  • Ko ihmisarvoa mitathiin. Då människovärdet mättes

    Delbetänkande av Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...