Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Ko ihmisarvoa mitathiin. Då människovärdet mättes Tornionlaaksolaisitten, kväänitten ja lantalaisitten eksklyteerinki ja assimileerinki. Exkludering och assimilering av tornedalingar, kväner och lantalaiset SOU 2022:32

Publicerad

Delbetänkande av Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

Ladda ner:

Regeringen beslutade om kommissionens direktiv den 19 mars 2020 och om tilläggsdirektiv den 23 juni 2021. Av direktiven framgår att Sannings- och försoningskommissionen dels ska utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen i förhållande till tornedalingar, kväner och lantalaiset, dels ska verka för att minoritetens historiska erfarenheter synliggörs.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition