Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Fritid på egna villkor SOU 2009:29

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Betänkande av Utredningen om vissa frågor om
bidrag till ungdomsorganisationer m.m.