Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Avskaffande av filmcensuren för vuxna, men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan SOU 2009:51

Publicerad Uppdaterad

Utredningen om översyn av filmgranskningslagen m.m. har haft i uppdrag att se över skyddet av barn och unga mot skadligt medieinnehåll och skadlig mediepåverkan. Utgångspunkten är att nuvarande lagstiftning och insatser ska anpassas till utvecklingen av nya medier och nya medievanor.

Ladda ner:

I uppdraget ingick att:

  • identifiera behovet av skydd för barn och unga mot skadligt medieinnehåll och skadlig mediepåverkan,
  • överväga ett ändamålsenligt system för granskning och godkännande av film för offentlig visning,
  • analysera Justitiekanslerns begäran om en översyn av lagstiftningen rörande våldsskildringar som visas offentligt eller annars sprids till allmänheten och överväga om det finns behov av ändringar i granskningslagen,
  • se över digitaliseringens konsekvenser för filmgranskningens avgifter och finansiering,
  • analysera nuvarande tillsynsorganisation,
  • bedöma utformningen av en ändamålsenlig myndighetsstruktur.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...